بیوموز

زیست و زبان رو عالی یادبگیر

آموزش تصاویر کتاب زیست شناسی دوازدهم

آموزش تصاویر کتاب زیست شناسی دوازدهم

آموزش تصاویر کتاب زیست شناسی دوازدهم

دانش آموزان بیوموزی عزیز سلام.

باز هم با یک دوره آموزش جدید، یعنی دوره تصاویر کتاب درسی مقاطع مختلف همراه شما هستیم و در این دوره ها سعی داریم یکی از عوامل موثر در موفقیت دانش آموزان برتر و نخبه را برای شما مشخص نماییم. توجه داشته باشید که هیچ دانش آموزی فوت کوزگری و روش خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمیدهد لزا بیاموزید و بررسی کنید تا شما هم به نتایج مشابه برسید.

 

معرفی دوره:

آموزش مفهومی تمام تصاویر موجود در کتاب دهم زیست شناسی که از آنجایی که سوالات زیادی از درس زیست شناسی کنکور تجربی در بطن تصاویر موجود است دارای اهمیت فراوانی خواهد بود.

 

برخی از ویژگی های دوره :

  • تصاویر کتاب در رساندن مفهوم کتاب موثر اند.
  • تصاویر برای طراحان سوال نهایی و امتحانات پاشنه آشیل هستند.
  • هر سال حداقل ۲ سوال کنکور از تصاویر کتاب هستند.
  • طراحان کتاب درسی مطالب مهم کتاب را تصویر دار میکنند.
  • تصاویر کتاب اغلب مورد غفلت دانش آموزان قرار میگیرند.
  • حتی مدرسین و معلمین محترم هم در آموزش تصاویر غفلت میکنند.
  • تفاوت دانش آموزان موفق و دانش آموزان معمولی در مطالعه عمقی تصاویر کتاب درسی است.
  • علاوه بر طرح مستقیم سوال از تصاویر تعداد زیادی سوال به طور غیر مستقیم از تصاویر کتاب طرح میشوند.